Robotyka

Rytmika-zd

Robotyka

PŁATNE DODATKOWO. Więcej informacji u wychowawcy grupy.

Nauka robotyki w przedszkolu potrafi znacząco rozwinąć umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków oraz analityczne podejście do problematycznych spraw. Dzięki temu dziecko nie tylko posiądzie nową wiedzę, ale będzie o wiele lepiej przygotowane na codzienne wyzwania w przyszłości.