Zajęcia Artystyczne

zajecia-artstyczne-zd

Zajęcia Artystyczne

Zajęcia artystyczne stanowią

podstawę wychowania estetycznego w przedszkolu, czyli kierowania rozwojem dziecka w tej dziedzinie. Wychowanie plastyczne w przedszkolu umożliwia dziecku aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej i rozwija jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, właściwymi dzieciom w wieku przedszkolnym.

Urozmaicony dobór technik plastycznych stosowanych w naszym przedszkolu przyczynia się do pełniejszego rozwoju twórczości dziecka, zależnie od możliwości, jakie każda z nich nasuwa. Nie należy więc w przedszkolu ograniczać się np. do rysunku ze szkodą dla lepienia, malowania czy konstruowania. Czasem można spotkać się u dzieci z jednostronnymi zainteresowaniami, wtedy należy je zachęcić, aby próbowały swoich sił w każdej technice. Nasze Przedszkole stwarza korzystne warunki do tego, aby dziecko znacznie szybciej przechodziło od etapu ekspresji przypadkowej, prymitywnej do etapu ekspresji bogatszej, o zróżnicowanej formie, bardzo wrażliwej, zawierającej wartości estetyczne.

Do najczęściej stosowanych technik podczas zajęć plastycznych można zaliczyć

  1. Rysowanie patykiem na piasku i śniegu.
  2. Stemplowanie na papierze, płótnie, szkle.
  3. Malowanie farbami wodnymi: plakatowymi, klejowymi, akwarelą i temperą.
  4. Modelowanie rzeźby pełnej i płaskorzeźby.
  5. Wycinanka z papieru i tkanin (płaska i nawarstwiona).
  6. Konstruowanie z tworzywa przyrodniczego i materiałów przemysłowych.
  7. Tkanie prostych form.
  8. Budowanie i układanie z klocków i patyków.
  9. Budowanie ze śniegu i piasku.
  10. Rysowanie kredkami: świecowymi, ołówkowymi, flamastrami, kredą, świecą, pędzlem, patykiem.