Żłobek – Ramowy Rozkład Dnia

Wprowadzenie stałego rytmu zajęć do wychowania dziecka, daje mu poczucie pewności i bezpieczeństwa.

7:00

ZAJĘCIA

Schodzenie się dzieci do żłobka. Zabawa dowolna według pomysłów i zainteresowań dzieci.

8:30

ZAJĘCIA

Czynności pielęgnacyjne.

9:00

ZAJĘCIA

Pierwsze śniadanie.

9:30

ZAJĘCIA

Czynności higieniczne – ``Trening czystości``.

9:45

ZAJĘCIA

Przywitanie na dywanie. Zajęcia dydaktyczne dostosowane do możliwości wiekowych i rozwojowych dzieci.

10:15

ZAJĘCIA

Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dziećmi lub wyjście dzieci na plac zabaw.

11:00

ZAJĘCIA

Czynności pielęgnacyjne.

11:15

ZAJĘCIA

Drugie śniadanie.

11:30

ZAJĘCIA

Zajęcia dodatkowe według harmonogramu.

12:15

ZAJĘCIA

Obiad – pierwsze danie.

13:00

ZAJĘCIA

Leżakowanie – odpoczynek dzieci.

15:00

ZAJĘCIA

Obiad – drugie danie.

15:30

ZAJĘCIA

Ćwiczenia z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Zabawy ruchowe, muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Czytanie literatury dziecięcej.

16:15

ZAJĘCIA

Podwieczorek.

16:30

ZAJĘCIA

Zabawy w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

17:00

ZAJĘCIA

Koniec dnia – odbiór dziecka.