Żłobek – Opłaty

WPISOWE Opłata jednorazowa
700 /rok
CZESNE Opłata miesięczna
1200 /mies.
WYŻYWIENIE Opłata dzienna
16,50 /dzień

WPISOWE

Opłata wpisowa powinna być wniesiona w dniu przekazania podpisanej umowy. Data zaksięgowania środków decyduje o kolejności przyjęcia dziecka.

CZESNE

Termin płatności czesnego z góry do 5. dnia każdego miesiąca na konto lub w sekretariacie placówki (opłaty za pierwszy miesiąc pobytu dziecka w placówce pobierane są w dniu podpisania umowy – razem z opłatą wpisową.

WYŻYWIENIE

W przypadku nieobecności dziecka (zgłoszonej najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia TYLKO przez wysłany SMS na numer: +48 535 583 004) od opłaty odlicza się stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności. Na życzenie rodziców istnieje możliwość indywidualnego dostosowania posiłków do potrzeb dzieci.

Dla rodzin wielodzietnych, istnieje możliwość obniżenia czesnego na drugie i każde następne dziecko.

WIĘCEJ INFORMACJI

W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny