O nas

uniwersytet

Uniwersytet Malucha Montessori

Prywatna placówka wychowawczo-dydaktyczna Uniwersytet Malucha Montessori, w swojej strukturze prowadzi Żłobek oraz Przedszkole z elementami pedagogiki Montessori.

Żłobek z elementami pedagogiki Montessori

Żłobek z elementami pedagogiki Montessori – powstał z myślą przygotowania dzieci do samodzielności od najmłodszych lat. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dydaktyczne prowadzone są w oparciu o elementy pedagogiki Marii Montessori, która kieruje swoje myśli ku najmłodszym dzieciom – „…. dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju„

Początkowo dzieci uczą się czynności samoobsługowych, rozwijają się pod względem społecznym, emocjonalnym oraz ruchowym.

Rozwój dziecka wspomaga opiekun-wychowawca poprzez organizację i prowadzenie różnorodnych zabaw i zajęć, które wspomagają naturalny jego rozwój. „…Kiedy przyjrzymy się dokładnie naturalnemu rozwojowi, możemy go opisać również jako stopniowe osiąganie coraz większej niezależności…” „…Nie można być wolnym, jeśli nie jest się samodzielnym. Zatem, aby dziecko zdobyło niezależność, jego aktywne oznaki wolności osobistej muszą być akceptowane od najwcześniejszego dzieciństwa„

Celem naszej pracy jest tak usamodzielnić dzieci, aby wyeliminować u nich stres przed dalszym etapem edukacji – przedszkolem – i zastąpić go uzasadnioną radością.

Przedszkole z elementami pedagogiki Montessori

Prywatne przedszkole Uniwersytet Malucha jest pierwszą w Zielonkach placówką realizującą zadania dydaktyczno-wychowawcze z elementami pedagogiki Marii Montessori.

Celem placówki jest umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich indywidualne potrzeby oraz naukę samodzielności. W drodze ku odkrywaniu swoich talentów dzieciom towarzyszyć będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Dyrektor

Założycielem i dyrektorem przedszkola jest mgr Irena Badura, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Były Dyrektor Oświaty w Gminie Zielonki i założycielka pierwszego przedszkola publicznego w Węgrzcach.

Budynek

Przedszkole mieści się w odnowionym wolnostojącym budynku przy ulicy Galicyjskiej 16. Budynek spełnia wszystkie wymagania sanitarne oraz przeciwpożarowe i dostosowany został do potrzeb dzieci. Przestronne i przytulne sale wyposażone są w pomoce naukowe Montessori oraz nowoczesny sprzęt.

Przedszkole posiada własny teren zielony, w którym znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Służy on do prowadzenia różnego rodzaju zajęć i zabaw na świeżym powietrzu. Uprawa przez dzieci grządki warzywnej, pielenie chwastów, podlewanie kwiatów, asysta przy sadzeniu drzew i krzewów – daje możliwości głębszego poznania tajników przyrody.

Pedagodzy

Nasze przedszkole, to zespół ludzi, kierujących się uniwersalnymi wartościami, gdzie szacunek i zaufanie do dziecka są na pierwszym miejscu.

Nauczyciele decydujący się na pracę w naszym przedszkolu – muszą posiadać wyjątkową osobowość, u których dominuje język serca i zasada wychowania bez porażek. Dobrze wykształceni w różnorodnych dziedzinach i chętni do podejmowania doskonalenia celem ulepszanie swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.Wyposażeni są w wiedzę dot. rozwoju dziecka 0-3 oraz 3-6, kochają dzieci takimi jakie są i bez oczekiwań, wspierają Rodziców w wychowaniu dziecka, są dla dziecka przewodnikiem, a nie instruktorem, zawsze służą pomocą dziecku i jego rodzicowi. Aby zapewnić pełnowartościową opiekę pedagogiczną nauczyciele, rozumiejąc potrzebę samorozwoju, systematycznie pogłębiają swoją wiedzę i doświadczenie: szkolą się w zakresie psychologii dziecka, pedagogiki zabawy.

„….. Największą oznaką sukcesu dla nauczyciela… jest bycie zdolnym, by powiedzieć: te dzieci pracują, jak gdybym nie istniała”

Zadanie nauczyciela w przedszkolu w którym prowadzi się zajęcia w oparciu o pedagogikę Marii Montessori są bardzo wysokie i są dla nas dużym wyzwaniem. Jako dyrektor tej placówki tworzę, najlepsze z możliwych,warunki do pracy pedagogicznej. Zatrudniam taką kadrę, aby sprostała wszystkim wyzwaniom. Dbam o ciągłe doskonalenie nauczycieli, systematycznie wzbogacam warsztat dydaktyczny oraz wszelkiego rodzaju sprzęt. Poprzez codzienną pracę wychowawców z udziałem pozostałego personelu przedszkola dostarczamy dzieciom takich bodźców, które wspomagają ich wszechstronny rozwój , a w końcowej fazie pomogą im osiągnąć wysoki stopień dojrzałości szkolnej.

Niezmiernie ważnym czynnikiem naszej pracy wychowawczo-dydaktycznej, jest prowadzenie przez nauczycieli karty obserwacji dziecka. Na podstawie poczynionych w niej notatek, tradycyjnie organizowane są miesięczne indywidualne spotkania z Rodzicami w celu omówienia rozwoju dziecka.