Język Angielski

angielski-zd

Język Angielski

Zajęcia z języka angielskiego

opierają się w dużej mierze na zasadzie „nauki przez zabawę” z wykorzystaniem śpiewu, muzyki i tańca. Poprzez wspólne śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek, przy jednoczesnym wykonywaniu określonych ruchów, gestów czy mimiki, dzieci z łatwością zapamiętują słowa, zwroty a nawet całe zdania po angielsku. Podczas nauki stosowana jest metoda glottodydaktyki, dzięki czemu na zajęciach dzieci poznają otaczający ich świat. Bardzo ważną cechą jest posługiwanie się podczas zajęć wyłącznie języka angielskiego, dzięki czemu jego przyswojenie odbywa się w naturalny dla dzieci sposób. Poprzez kontrolowaną i twórczą zabawę dzieci uczą się, nie zdając sobie z tego sprawy.