Struktura grup

00179006

Zgodnie z zasadami metody Montessori, w przedszkolu nie stosujemy podziału na grupy wiekowe.

Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat uczą się od siebie nawzajem na wzór naturalnego samowychowania istniejącego pomiędzy rodzeństwem. Zasadę tę sama Maria Montessori uzasadniała następująco:

Jest wskazane, aby dzieci o różnicy trzech lat przebywały razem. Ta różnica wieku i ta różnorodność stopni rozwoju jest jedną z podstaw samowychowania […] dzieci starsze czują się przyciągane ku młodszym, a młodsze ku starszym”.

Brak podziału na grupy wiekowe wynika również z innej bardzo ważnej zasady metody Montessori – w centrum uwagi zawsze jest dziecko, a nie nauczyciel, bowiem dzieci najlepiej i najwięcej uczą się od siebie nawzajem.

Jeśli więc dziecko czegoś szuka, to najpierw zapyta starszego kolegę, a nie nauczyciela. Tym samym starsze dzieci stają się „ekspertami”, w naturalny sposób służą pomocą młodszym i odczuwają z tego powodu satysfakcję. Z kolei młodsze dzieci zyskują wzory do naśladowania, łatwiej przezwyciężają nieśmiałość i chętniej uczą się od niewiele starszych kolegów. Oczywiście nad tym wszystkim czuwa nauczyciel, który jednak stara się nadmiernie nie ingerować w to naturalne środowisko. Ma za zadanie pomagać, ale nie przeszkadzać.

Wprowadziliśmy jednak zasadę, że w godzinach największego nasilenia aktywności dzieci (realizacja nowej podstawy programowej), pracujemy w dwóch grupach wiekowych.