Struktura grup

00179006

Do pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori.

Realizując cele i zadania zawarte w podstawie programowej, nauczyciel ma pełną swobodę w zastosowaniu metod i środków do jej realizacji. W tym celu wykorzystywane są między innymi elementy pedagogiki Montessori.

Stosujemy podział na grupy wiekowe 2,5 do 4 lat oraz 5 do 6 lat.

Gwarantujemy najlepszy start dziecka w szkole podstawowej – przygotowujemy dzieci do rozpoczęcia nauki prowadząc tzw „zerówkę”.