Irena Badura

DYREKTOR UNIWERSYTETU MALUCHA MONTESSORI

mgr Pedagogiki Przedszkolnej

mgr Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Nauczyciel dyplomowany

Długoletni pedagog, założycielka Przedszkola w Węgrzcach, Dyrektor Oświaty, założycielka i prowadząca filię Szkoły Podstawowej w Zielonkach – w miejscowości Trojanowice, nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w klasach I – III Sz. Podstawowa w Zielonkach.

W pracy pedagogicznej kierowała się zasadą, że istotnym czynnikiem w edukacji dziecka jest znajomość swojego najbliższego otoczenia – urzędów, punktów usługowych, tradycji regionalnych, które kultywowała przez szereg lat. Zaszczepiając w dzieciach chęć poznawania i propagowania kultury środowiska w którym żyją, organizowała wyjątkowe zajęcia dydaktyczne oparte na ścisłej realizacji jej autorskiego programu.

W następnej kolejności – to poznawanie coraz dalszego środowiska. W tym celu organizowała częste wyjazdy do Krakowa (zwiedzanie) lub udział dzieci w corocznych przeglądach Jasełek, a na święta Wielkanocne – Pucheroki. Krakowiak, to taniec, który był stałym punktem w programie nauczania – wielokrotne występy uczniów z okazji różnych uroczystości.

Organizowała zajęcia plenerowe w Parku Ojcowskim, umożliwiając dzieciom niezbędny kontakt z przyrodą – zabierała je do Ojcowa na pożegnanie lata( wrzesień) oraz na powitanie wiosny (kwiecień) – w programie między innymi ognisko. Jako pierwsza w szkole, zaczęła organizować wyjazdy na „Zieloną szkołę” dla dzieci w wieku 6-10 lat. Podejmowała inicjatywę charytatywną w celu umożliwienia wyjazdu na kolonię dzieciom, z rodzin ubogich. Wiedziała, że wyjazdy te mają ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dzieci. Uczyły się samodzielności i współdziałania w grupie, były dobrze zorganizowne, mogły wile rzeczy wspólnie planować i je realizować.

Poznawały Krajobraz Polski, ciekawych ludzi tam zamieszkujących – od Morza Bałtyckiego aż po Tatry. Prowadząc własną placówkę, tworzy optymalne warunki do – szeroko pojętego wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Dlatego też troszczy się o zaangażowanie do współpracy takich nauczycieli, którzy nie ugną się przed wyzwaniami i potrafią im stawić czoła.

Od 2014 roku – założyciel, dyrektor przedszkola pod nazwą UNIWERSYTET MALUCHA-Przedszkole Montessori.

Od 2018 roku – założyciel, dyrektor żłobka pod nazwą UNIWERSYTET MALUCHA-Żłobek Montessori

ZAPISZ DZIECKO

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta – prosimy o kontakt.